Cjenovnik

Usluga Cijena (KM)
Prvi pregled 20,00
Kontrolni pregled 20,00
Specijalistički pregled, konsultacije, očitanje OPG, plan terapije 30,00
Prva pomoć 20,00
Rtg snimak- mali 10,00
Kompozitna plomba, jednopovršinska 30,00
Kompozitna plomba, dvopovršinska 40,00
Kompozitna plomba, višepovršinska 50,00
Indirektno/direktno prekrivanje pulpe 10,00
Aplikacija lijeka po seansi 30,00
Revizija liječenja po seansi 40,00
Liječenje jednokorijenog zuba sa plombom/završno 120,00
Liječenje višekorijenog zuba sa plombom /završno 140,00
Vađenje zuba / obično 30,00
Vađenje zaostalog korijena 40,00
Vađenje zuba / komplicirano 50,00
Vađenje umnjaka / obično 50,00
Konfecijski kočić 30,00
Ekstraoralna incisija apscesa 100,00
Intraoralna incisija apscesa 50,00
Ekstrakcija impaktiranog i subimpaktiranog zuba operativno 250,00
Apikotomija jednokorijenog zuba 250,00
Apikotomija višekorijenog zuba 300,00
Toaleta rane po seansi 20,00
Operativno vađenje zaostalog korijena 200,00
Tretman – plastika sinus maxillaris 200,00
Parcijalna nivelacija alveolarnog grebena 100,00
Totalna nivelacija alveolarnog grebena 200,00
Frenulektomija 100,00
Reimplantacija zuba/po zubu 100,00
Žičano kompozitni splint 100,00
Cistektomija/uklanjanje retencione ciste na usni 150,00
Ugradnja implantanta sa suprastrukturom MIS 1,200,00
Suprastruktura cirkon / Abatmen 500,00
Sinus lift 1,200,00
Augmentacija-nadogradnja kosti mala 400,00
Augmentacija-nadogradnja kosti velika 800,00
Vestibuloplastika 300,00
Izbjeljivanje zuba po vilici 150,00
Akrilatna proteza totalna 300,00
Akrilatna parcijalna proteza do 5 zuba 250,00
Vizil/vironit proteza 600,00
Atačmen 200,00
Reparatura proteze 30,00
Podlaganje proteze 100,00
Dodatak zuba 30,00
Metal-keramička navlaka 200,00
Livena kočić nadogradnja 100,00
Cirkon kruna (bezmetalna) 400,00
Keramičke ljuspice-veener 400,00
Provizorna proteza 200,00
Kiretaža paradontalnog džepa sa aplikacijom lijeka 40,00
Terapija gingivitisa 40,00
ČZK po vilici 20,00
Poliranje zuba po vilici 10,00
Terapija alveolitisa 30,00
Preventivno zalijevanje fisura 20,00
Trepanacija mliječnog zuba 20,00

NAPOMENA: Na skuplje radove našim pacijentima nudimo popust od 5 do čak 10 posto.

VRATI SE NA VRH