Učitavanje...

Stomatološka ordinacija "Unadent" Bihać

Afan Halilagić, dr.stom.spec. oral. kirurgije Stomatološki fakultet završio je u Sarajevu 1998. godine. Odmah po završetku zapošljava se u Domu zdravlja – Poliklinika Bihać. Zvanje specijaliste oralne kirurgije stiče na Katedri za oralnu kirurgiju Stomatološkog fakulteta u Sarajevu 2010. godine.
2011. godine završava tečaj dentalne implantologije “Nobel Biocare” i protetskom tečaju "Nobel Biocare implantate".
2013. godine otvara opću stomatološku ordinaciju sa oralnom hirurgijom pod nazivom "Unadent".
U proteklom periodu je objavio i prezentirao sedam radova i publikacija. Član je Upravnog odbora komore liječnika-doktora stomatologije Federacije BiH.

Moderne ordinacije

1

Moderna ordinacija

Stručnjaci stomatologije

1

Stručnjak stomatologije

Zadovoljni pacjenti

7384

Zadovoljnih pacjenata

Radovi i publikacije

7

Radova i publikacija

Motivisana ekipa koja stoji iza našeg uspjeha

Afan Halilagić

Afan Halilagić

Specijalista oralne hirurgije

Dobre navike za oralno zdravlje

Kvalitetna pasta za zube

Kvalitetna pasta za zube

Čišćenje koncem

Čišćenje koncem

Godišnji pregled

Godišnji pregled

Pranje 2 puta u danu po 2 minute

Pranje dva puta po 2 minute

Vodica za usta

Vodica za usta

Pažljivo pranje

Pažljivo četkanje

Šta pacijenti kažu o nama?

Vrh