Učitavanje...

Oralna kirurgija

U stomatološkoj ordinaciji UNADENT izvodimo sve vrste oralno-hirurških zahvata u lokalnoj anesteziji.

  • Apikotomija (resekcija vrha korijena) -hirurški zahvat pri kojem se uklanja patološki sadržaj (cista ili granulom) iz kosti u području vrha zuba, zajedno sa dijelom vrha korijena. Ovakav zahvat predstavlja posljednji pokušaj da se zub spasi nakon što su iscrpljene sve druge konzervativne mogućnosti.
  • Ekstrakcija (vađenje) umnjaka kao i drugih impaktiranih i poluimpaktiranih tj neizraslih i ukliještenih zuba kao i operativno vađenje zalomljenih korjenova. Također u saradnji sa specijalistima ortodoncije vršimo hirurško oslobađanje neizraslih zuba i njihovo izvlačenje.
  • Frenulektomijauklanjanje abnormalno razvijenog frenuluma incizijom, ekscizijom ili transpozicijom tkiva u području frenuluma.
  • Uklanjanje torusa
  • Nivelacija grebena – zahvat koji rješava nepravilnosti grebena u gornjoj i donjoj vilici radi izrade kvalitetnijih i komfornijih protetskih radova.
  • Augmentacija alveolarnih grebenova gornje i donje vilice upotrebom vještačke kosti.
  • Sinus lift – podizanje dna sinusne šupljine i augmentacija upotrebom vještačke kosti.
  • Traumatske ozljede zuba i usne šupljine 
  • Odstranjivanje cisti i benignih vrsta tumora u usnoj šupljini.
  • Rješavanje komplikacija u oralnoj hirurgiji koje se mogu desiti u opštim stomatološkim praksama

Posebnu pažnju posvećujemo radu sa medicinski kompromitovanim pacijentima tj sa pacijentima koji boluju od hroničnih oboljenja kao što su ( angina pectoris, infarkt myocarda , moždani udar, bubrežna oboljenja, pacijenti na hemodijalizi, oboljenja jetre, pacijenti na antikoagulantnoj terapiji i druga obolje.

Vrh