Učitavanje...

Paradontalogija

Parodontologija je posebna grana dentalne medicine koja se bavi prevencijom, dijagnosticiranjem i liječenjem bolesti koje pogađaju parodont. Parodont su potporna tkiva zuba koja uključuju gingivu (desni), kost i parodontni ligament, a zaslužna su za potporu zuba u čeljusti.

Parodontne bolesti počinju nakupljanjem patogenih bakterija. Naslage bakterijskog plaka i kamenca na zubima dovode do upale koja razara potporna tkiva zuba.

Parodontne bolesti možemo podijeliti u dvije velike skupine: GINGIVITIS i PARODONTITIS.


Kirurški zahvat s odizanjem režnja i oblikovanjem kosti

Paradontalogija

Koštano oštećenje prije kirurškog zahvata

Paradontalogija

Gingivno se tkivo izrezuje i odiže od kosti

Paradontalogija

Oštećeno se tkivo uklanja, a preostalo zdravo zaglađuje

Paradontalogija

Gingivno se tkivo zašiva u novom položaju koji omogućuje kasnije jednostavno čišćenje zuba


Postupci koštanog presađivanja i vođene regeneracije kosti

Paradontalogija

Koštano oštećenje prije kirurškog zahvata

Paradontalogija

Gingivno se tkivo izrezuje i odiže od kosti. Uklanja se oboljelo tkivo s koštanog oštećenja

Paradontalogija

U nekim je slučajevima potrebno dodatno zaglaviti preostalo koštano tkivo.

Paradontalogija

Presadni se materijal postavlja u oštećeni prostor. Materijal koji ispunjava očišćeni prostor prekriva se membranom.

Paradontalogija

Zatvaranje režnja

Paradontalogija

Zaraslo područje nakon parodontnog kirurškog zahvata

Vrh